Diensten

Bij ‘Zet een Punt…’ houden we ons bezig met twee aspecten van de aanpak van laaggeletterdheid: we organiseren en realiseren opleidingen voor laaggeletterden en we initiëren projecten om het schriftelijk taalgebruik in onze maatschappij te vereenvoudigen. Daarbij gaat het onder andere om schriftelijke uitingen van overheidsinstanties en digitale vormen van (online en offline) communicatie.

Zet een punt diensten

Visie

Onze maatschappij is voor een groot gedeelte gestoeld op geschreven communicatie. In de toekomst zal dit steeds verder toenemen. Laaggeletterden worden daardoor steeds meer uitgesloten van deelname aan die maatschappij. Door laaggeletterdheid effectief aan te pakken, krijgen laaggeletterden de regie over hun eigen leven terug. Ze leren WhatsAppen, met geld omgaan, reizen, e-mailen… En krijgen daarmee weer de vrijheid om hun leven in te richten zoals zij dat wensen, zonder afhankelijk te zijn van de hulp van anderen.

Zet een punt visie

Over ons

Ik ben Marian Janssen- de Goede, eigenaar van het bedrijf ‘Zet een Punt…’. Vanuit een jarenlange ervaring in het vakgebied, geef ik advies en treed ik op als intermediair, projectmanager en preventiemanager. Ik implementeer scholingstrajecten en draag zorg voor een structurele verankering van deze trajecten binnen organisaties. Ik ben eerlijk en houd altijd mijn doelstellingen voor ogen. Het raakt me als ik zie dat mensen door mijn werkzaamheden meer (zelf)vertrouwen krijgen en persoonlijke groei realiseren.

Zet een punt over ons

Werkwijze

‘Zet een Punt…’ is een onafhankelijk adviesbureau, dat een geheel eigen werkwijze hanteert. We treden vaak op als intermediair tussen de cursist en overheidsinstanties of andere organisaties. Daardoor kunnen we uitstekend laveren tussen verschillende belangen en vormen we op ieder niveau een gedegen sparringpartner. Zo zorgen wij voor verbinding, begrip en cohesie in onze maatschappij.

Zet een punt werkwijze

Partners

Wij verrichten onze werkzaamheden direct en indirect voor laaggeletterden. Onze partners zijn overheidsinstanties, gemeentes, woningcorporaties, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, bibliotheken en stichtingen die zich bezig houden met de aanpak van laaggeletterdheid.

Zet een punt partners

Contact

U vindt ‘Zet een Punt…’ hier:

Zet een Punt…
Marian Janssen- de Goede
Kerkendijk 30
5482 KH Schijndel

073 – 54 77 444
06 – 45 79 85 86

info@zeteenpunt.nl

Zet een punt contact