De methodiek KLASSE!

In Nederland hebben veel mensen boven de 18 jaar moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Om hen verder te helpen, worden allerlei cursussen aangeboden. Maar de stap naar zo’n cursus blijkt lastig te zijn. Want wie zijn deze mensen eigenlijk? Waar vinden we ze en hoe werven we ze? KLASSE! is een nieuwe en unieke methode voor het vinden, benaderen en werven van laaggeletterde NT1’ers.

Lees meer: www.ikwildatleren.nl

De methodiek KLASSE!

De deelnemer in beeld.

Laaggeletterden (beter) leren lezen en schrijven, rekenen of digitaal vaardiger maken. Het lijkt zo’n simpele doelstelling. Maar dat is het niet. Onze ervaring is dat laaggeletterden liever uit beeld blijven. Ze weten het cursusaanbod niet te vinden of ze melden zich niet aan. Met KLASSE! willen we met name de autochtone laaggeletterden een gezicht geven. Zo kunnen we straks tegen volle klassen laaggeletterden met recht ‘Klasse!’ zeggen.

Lees meer: www.ikwildatleren.nl/ik-wil-meer-weten-over-klasse

De deelnemer in beeld

De werkwijze

De methode KLASSE! is gebaseerd op het idee dat we mensen alleen kunnen bereiken als we hen aanspreken op een manier die bij hen past. Om dat te doen, is het belangrijk dat we weten hoe hun belevingswereld eruit ziet. En om ons te realiseren dat deze belevingswereld niet voor iedere laaggeletterde hetzelfde is. Daarom onderscheiden we bij KLASSE! vier doelgroepen (profielen) binnen de groep laaggeletterden.

Bekijk de methode: www.ikwildatleren.nl/ik-wil-meer-weten-over-klasse

De werkwijze

Aan de slag!

Download zonder kosten het digitale handboek, huisstijlhandboek, camouflagecursussen, gebruikersinstructies en open templates om zelf een wervingscampagne te realiseren. In het digitale handboek wordt meer verteld over de basis en de inhoud van KLASSE!. We nemen u stap voor stap mee in de strategie.

Ga naar: www.ikwildatleren.nl/registreren/

Aan de slag